Dins de la secció de Forjats per a vivenda, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Plaques alveolars

La placa alveolar pretensada autoportant és una solució idònia per a forjats de grans llums i càrregues que requereixin una gran rapidesa en la seva execució. La seva utilització permet forjats amb o sense capa de compressió, en funció de les necessitats de cada obra.


L'acabat de les plaques en la seva cara vista és òptima, degut al fet que la fabricació es realitza en pistes metàl·liques amb cantells bisellats, específics per a aquest producte.


Fabriquem plaques alveolars, de forma ortogonal i amb talls esviats, amb cantells de 20, 25, 30, 40 i 50 cm. amb un ample de 120 cm. de forma estàndard i llums de fins a 20 m. Així mateix es poden realitzar amples de 45, 60 i 75 cm. per a extrems de modulació, podent considerar, sota comanda, qualsevol altre cantell i ample.Accedir a la informació tècnica

Imatges