Dins de la secció de Forjats per a vivenda, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Jàsseres semi-prefabricades

Les jàsseres semiprefabricades són peces que, per la seva morfologia, poden arribar a reemplaçar aquelles jàsseres que es realitzen 'in situ' en un forjat, aportant una millora en quant a la qualitat de materials i acabats, així com una reducció dels temps d'execució i dels seus costos associats. Permeten l'estudi de bigues autoportants en la primera fase d'execució del forjat.


Existeix una diversitat important de geometries per a aquesta tipologia de bigues, oscil·lant entre jàsseres pràcticament planes sense despenjament en el forjat i bigues de gran cantell - de tipologia rectangular, 'L' i 'T' invertida - per a càrregues i llums de gran magnitut.Accedir a la informació tècnica

Imatges