Dins de la secció de Forjats per a vivenda, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Complements

Disposem de gran varietat d'elements complementaris en l'apartat de les estructures per a habitatge com:

  • Lloses d'escales prefabricadas
  • Mòduls per a buits d'ascensor
  • Ferralla a mida i preformada per a reforços negatius, etc.
  • Ferralla elaborada per a fonamentacions, pilars i armadures de jàsseres ' in situ'.
  • Armadures de repartiment (mallazo)

Accedir a la informació tècnica

Imatges