Dins de la secció de Forjats per a vivenda, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Bovedilles

Les bovedilles, els revoltons i les safates són elements de suport del formigó del forjat i es col·loquen entre bigueta i bigueta. Es fabriquen per a intereixos de 60 i 70 cms. i cantells de fins 30 cms. en funció de les característiques tècniques de cada forjat, podent ser de diferents materials:


  • Formigó: Al ser del mateix material que la bigueta, li confereix al forjat un monolitisme idoni per al comportament mecànic del mateix, a més d'un aïllament acústic òptim a causa de la seva massa.


  • Ceràmica: Aquesta bovedilla, en comparació amb l'anterior, disminueix el pes propi del forjat, conferint un aïllament tèrmic i acústic correctes, característics dels elements fabricats amb materials ceràmics.


  • Poliestirè expandit (porexpan): Permet reduir considerablement el pes propi del forjat gràcies a la lleugeresa que l'esmentat material li confereix, millorant alhora l’aillament.Accedir a la informació tècnica

Imatges