Dins de la secció de Forjats per a vivenda, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Biguetes

Les biguetes de formigó pretensat per a forjats poden treballar com a semirresistents o autorresistents:


  • Semirresistents: Són aquelles que necessiten de la col·laboració de la capa de compressió per a formar un forjat acabat, pel que és necessari l'apuntalament del mateix durant el procés d'ompliment i enduriment del formigó vessat 'in situ'. Així mateix, necessitaran d'armadures negatives en funció de les característiques de càlcul ja siguin estàtiques o hiperestàtiques. Es fabriquen biguetes d'11 i 15 centímetres de cantell, per a altures de forjat finalitzats de fins 35 centímetres.


  • Autorresistents: A diferència del forjat anterior, aquest es caracteritza per no precisar apuntalament en les fases d'ompliment i enduriment de la capa de compressió, essent ideal per a forjats sanitaris amb una alçària lliure reduïda. Es fabriquen biguetes de 18 i 22 centímetres de cantell, permetent altures totals de forjat que arriben als 35 centímetres, treballant en aquest cas com a semirresistents.


Accedir a la informació tècnica

Imatges