El Grup Pujol disposa dins de la secció de Vivenda dels productes agrupats segons les següents categories:


En cadascun d'aquests camps trobareu la informació al respecte així com les peces que en són principals i característiques.


Tot i que una peça estigui en un camp en concret no vol dir que no pugui utilitzar-se en algun altre camp de treball del Grup, ja que la majoria de peces són compatibles entre elles.


Forjats

Forjats Biguetes
Bovedilles
Plaques alveolars
Prelloses
Plaques TT
Jàsseres semi-prefabricades
Complements


Imatges