Dins de la secció d'Obres subterrànies per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Galeries

Les galeries prefabricades que subministrem són utilitzades per a la conducció polivalent enregistrable d'elements canalitzables com: aigua, línies d'energia elèctrica d'alta tensió, telefonia, fibra òptica, xarxes informàtiques, gas, semàfors i tots aquells altres que estiguin definits en el projecte.Accedir a la informació tècnica