Dins de la secció d'Obres subterrànies per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Doveles

Les dovel·les són elements prefabricats de formigó armat, que es cargolen entre si, formant un anell troncocònic. La construcció del túnel amb revestiment per anells prefabricats permet el traçat de corbes, tant en planta com en alçat. Això és degut al fet que els anells són troncs de cons, i col·locant les cares convergents contigües s'aconsegueix obtenir una alineació corba.


Disposem de les instal·lacions per a realitzar qualsevol projecte independentment de la seva magnitud.Imatges