Dins de la secció d'Obres hidràuliques per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Murs

Dintre de la secció d'obres hidràuliques, disposem del mur de contenció de terres, que és un element bi-nervat la funció principal del qual, tal com el seu nom indica, és la contenció de les terres d'un talús. Es fabriquen en amplades estàndard de 2.4 metres i en altures de fins a 12 metres, podent-se fabricar també, sempre sota comanda, mesures especials.Accedir a la informació tècnica

Imatges