Dins de la secció d'Infrastructures carreteres y ferroviàries per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Murs

Fabriquem diferents tipus de mur per a infraestructures d'obra pública, podent-los dividir en els següents grups:

  • Mur de contenció de terres: És un mur bi-nervat la funció principal del qual, com el seu nom indica, és la contenció de les terres d'un talús. Es fabriquen en amplàries estàndard de 2.4 metres i en altures de fins a 12 metres, podent-se fabricar també, sempre sota comanda, mesures especials.

  • Estrep de pont: És un element bi-nervat destinat a servir de suport de les bigues 'cargadero' que sustenten el tauler d'un pont. En la part superior van disposades les armadures sortints, la fi de les quals és servir de connexió a la biga formigonada 'in situ'. Es fabriquen altures de fins a 9 metres.

  • Mur separador i mur mènsula: Són murs autoportants que no precisen de sabates formigonades en obra per a complir la seva comesa. Es fabriquen en amplàries de 1 i 1.20 metres i altures de fins a 5 metres. És una solució ideal per a ser utilitzat com separador d'apilaments de diferents materials, gràcies a la seva facilitat d'ús i mobilitat.

  • Mur andana: És un 'murete' autoportant, que serveix per a contenir les terres en andanes d'estacions de ferrocarrils, passejos i ports marítims. Es fabriquen en longituds de 2.25 metres i altura de 1.25 metres.

Accedir a la informació tècnica

Imatges