Dins de la secció d'Infrastructures carreteres y ferroviàries per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Impostes

Són elements de formigó prefabricat la funció del qual és de rematada i terminació en taulers per a ponts de carreteres i ferrocarril. Fabriquem diferents models, geometries i acabats, per a així satisfer qualsevol necessitat de projecte.Accedir a la informació tècnica