Dins de la secció d'Infrastructures carreteres y ferroviàries per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Barreres rígides

Les barreres rígides són uns elements prefabricats, la funció dels quals és evitar i protegir de caigudes en llocs perillosos, a causa de l'existència d'importants desnivells, com ponts, passos elevats, etc. Podem fabricar barreres rígides tipus PxP i New Jersey tant en formigó llis com en formigó rugòs.Accedir a la informació tècnica