Dins de la secció d'Infrastructures carreteres y ferroviàries per a obra pública, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Arteses

Les bigues de pont de tipus Artesa són utilitzades per a la construcció de 'tableros' de pont autoportants. Estan indicades especialment per a pasos inferiors de ponts de carreteres i ferrocarril, la realització del qual precisi d'un millor disseny estètic, gràcies a la seva particular geometria respecte a la que ofereixen les bigues doble 'T'.


La nostra Oficina Tècnica pot estudiar qualsevol projecte en funció de les llums i cantells requerits.Accedir a la informació tècnica

Imatges