El Grup Pujol actua en sis camps de la industrialització i és capdavanter en cadascun d'ells:


En cadascun d'aquests camps trobareu la informació al respecte així com les peces que en són principals i característiques.


Tot i que una peça estigui en un camp en concret no vol dir que no pugui utilitzar-se en algun altre camp de treball del Grup, ja que la majoria de peces són compatibles entre elles.