Dins de la secció de Nau Industrial per a obra industrial, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Plaques tallafocs

Aquests elements, tal com el seu nom indica, són emprats en cobertes per tal d'evitar, en cas d'incendi, que el foc es propagui d'una nau a una altra. Es fabriquen en formigó pretensat amb longituds de fins aproximadament 16 mts., amb cantells disponibles de 21, 26, 32 i 45 centímetres i amplades de fins 120 cms.


Accedir a la informació tècnica