Dins de la secció de Nau Industrial per a obra industrial, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Cobertes i paraments metàl·lics

A petició de l'interessat podem cotitzar-los oferta de:


  • - Cobertes de fibrociment amb tota la varietat d'accessoris.

  • -  Cobertes i paraments amb xapa galvanitzada i prelacada, xapa simple, sandvitx 'in situ', plafó sandvitx i cobertes tipus DECK.

  • - Remats de coronació, de cumbrera i final de xapa.

  • - Plaques translúcides de polièster i policarbonat per a lluernaris.

  • - Tota la gamma d'elements complementaris que intervenen en una coberta (peces de ventilació, claraboies, etc.)

Imatges