Dins de la secció d'Obra Industrial, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Nau Industrial

Nau Industrial Pilars
Corretges
Bigues de cantell constant
Bigues de cantell variable
Canals
Plaques tallafocs
Tancaments
Jàsseres per a forjat
Plaques alveolars
Plaques TT
Cobertes i paraments metàl·lics
Complements


Imatges