Dins de la secció de Nau ramadera per a obra agrícola-ramadera, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Slats

Els slats són peces prefabricades en forma de reixeta que s'utilitzen en els sòls de les granges.


La normativa comunitària de protecció dels animals (Directiva 2008/120/CE, de 18 de desembre de 2012) que va entrar en vigor a principis de l'any 2013, estableix unes determinades mesures en els sòls de les granges o slats.


Els nostres slats estan realitzats amb formigó pretensat d'alta resistència amb el qual s'obté un extraordinari comportament a la fissuració respecte els slats tradicionals.


Característiques
  • - Formigó pretensat
  • - Excel·lent comportament a fissuració
  • - Gran durabilitat
  • - Facilitat en la substitució d'slats
  • - Adaptat a la norma UNE 12737:2006+A1

Mides estàndard (cms.)Cantell (cms.)Pes unitat (Kg.)
100x507.065
150x507.096
Taula de mides estàndard(*)

Imatges