Dins de la secció de Nau ramadera per a obra agrícola-ramadera, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Complements

Proporcionem una gran varietat de complements per a la finalització i l'acoblament de l'obra. Entre aquests podem esmentar:

  • - Separadors interiors
  • - Slats
  • - Menjadors
  • - Jocs d'entrebigar
  • - Fundes metàl·liques
  • - Ferralla elaborada per a sabates i riostres de fonamentacions.
  • - Ferralla específica per a l'encastament de pilars de tipus cargolat.