Dins de la secció de Nau Agrícola per a obra obra agrícola-ramadera, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Cobertes i paraments metàl·lics

A petició de l'interessat podem cotitzar-los oferta de:


  • - Cobertes de fibrociment amb tota la varietat d'accessoris.

  • - Cobertes i paraments amb xapa galvanitzada i prel·lacada, xapa simple, sandwich 'in situ', panell sandwich i cobertes tipus DECK.

  • - Rematades de coronació, de cumbrera i final de xapa.

  • - Plaques traslúcides de polièster i policarbonat per a lluernaris.

  • - Tota la gamma d'elements complementaris que intervenen en una coberta (peces de ventilació, claraboies, etc.)