Dins de la secció de Nau Agrícola per a obra obra agrícola-ramadera, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Poste per a malla anti-pedra

Els postes per malla anti-pedra són uns elements de gran esveltesa realitzats amb formigó pretensat i que són utilitzats en plantacions d'arbres fruiters i que compleixen dues funcions: la de pal palmeta i la del sosteniment de la malla anti-pedra.


Característiques

  • -  Tècniques: Es fabriquen dues seccions segons el seu ús.
  • -  Durabilitat: No pateix el procés de la degradació dels postes de fusta o de ferro.
  • -  Vistositat: La seva col·locació dóna realç i prestigi a la finca.
  • -  Fàcil instal·lació: És un sistema flexible i adaptable a qualsevol tipus de plantació.