Dins de la secció de Poliesportius per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Tancaments

Els panells prefabricats de façana són sistemes de tancament de formigó armat o pretensat sense una funció estructural pròpia, ja que aquests van subjectes als elements estructurals.


Gràcies al sistema de fabricació altament industrialitzat, permet aconseguir uns acabats uniformes i de gran qualitat, aportant una major rapidesa en l'execució de l'obra, en comparació als tancaments tradicionals 'in situ'. Existeixen diferents tipus de terminació dels panells: formigó llis, àrid vist i formigó texturitzat.


Les grans possibilitats de combinació dels diferents tipus de panells ens permeten dissenyar qualsevol projecte, independentment de la seva complexitat, podent col·locar-se en disposició vertical i horitzontal, i permetent realitzar cavitats de diferents formes i dimensions, segons les necessitats pròpies de cada obra. Per a realitzacions singulars fabriquem el panell tipus 'Corinti' caracteritzat per un capitell d'aquest estil arquitectònic.


Els panells que disposem estan dividits en dos grups: aquells que es fabriquen en motlle i els quals fabriquem en pista contínua. Així mateix poden ser totalment massissos o bé alleugerits amb poliestirè expandit.


 

ESPESSOR

AMPLADA

LONGITUD

Panell de Motlle

16 cm.

2.4 m.(*)

Fins a 10m.

20 cm.

2.4 m.(*)

Fins a 12 m.

24 cm.

2.4 m.(*)

Fins a 14 m.

Panell alveolar

15 cm.

1.2 m.

Fins a 8.5 m.

20 cm.

1.2 m.

Fins a 12 m.

           (*) Es poden fabricar també amb amplàries especials


Per a les terminacions de façanes en angles es fabriquen panells esviats i peces de rematada a 90 graus, cantoneres.Accedir a la informació tècnica