Dins de la secció de Poliesportius per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Plaques tallafocs

Aquests elements, tal com el seu nom indica, són emprats en cobertes per a evitar, en cas d'incendi, que el foc es propagui d'un edifici a un altre. Es fabriquen en formigó pretensat amb longituds de fins a aproximadament 16mts., amb cantells disponibles de 21, 26, 32 i 45 centímetres i amplades de fins a 120cms.Accedir a la informació tècnica