Dins de la secció de Poliesportius per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Grades i portagrades

La biga portagrades és un element de formigó armat la funció principal del qual és el suport de les graderies en totes les seves variants. La seva morfologia permet que aquesta s'adapti a la geometria de la graderia.


Fabriquem graderies alveolars pretensades, graderies armades, esglaons, lloses de rematada i parets, per a la configuració dels graderies completament prefabricades.
Accedir a la informació tècnica

Imatges