Dins de la secció de Poliesportius per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Corretges

Les corretges de coberta són elements pretensats lleugers que serveixen com suport del material de cubrició en els pavellons poliesportius, així com d'elements rigiditzadors de l'estructura prefabricada. En funció de les llums que es requereixin es podran utilitzar corretges de diferents cantells segons la següent taula:Cantell (en cms.)Llum Màxima (en mts.)
18.6.58
22.7.68
26.10.18
32.12.58
45.15.98

Accedir a la informació tècnica