Dins de la secció de Col·legis per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Mòduls tridimensionals

Els mòduls tridimensionals són elements que ens serveixen com base per al càlcul estructural d'escoles, permetent una rigidesa e inèrcia superior, respecte a l'estructura amb pòrtics tradicionals de pilars i bigues. Tenint com valor afegit una gran rapidesa en l'execució i muntatge de l'estructura de l'edifici.


Podem fabricar-los en una sola peça, gràcies a la infraestructura de fabricació que disposem per a això - ponts grua de gran tonatge, grans naus, grans zones d'apilament, etc. - amb espessors que poden oscil·lar des dels 8 als 20 centímetres.


Addicionalment, els mòduls ens permeten la seva utilització com dependències de cuines i banys sense haver de realitzar cap tabiqueria addicional.Accedir a la informació tècnica

Imatges