Dins de la secció de Col·legis per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Jàsseres per a forjat

Es fabriquen armades i pretensades, en funció de les llums i càrregues requerides. Les classificarem en tres grups: bigues rectangulars, bigues en forma de ‘L’ i bigues en forma de ‘T’ invertida, amb amplàries disponibles des de 30 a 80 centímetres i cantells que oscil·len de 25 a 100 centímetres, permetent amb aquesta gran varietat, una rendibilitat major de l'espai disponible sense pèrdues innecessàries d'altures.


En funció del càlcul requerit, poden ser considerades com autoportants o semirresistents, per a col·laborar amb la capa de compressió dels forjats. Habitualment es calculen com bigues isostàtiques, no obstant això també existeix la possibilitat de realitzar-se de forma hiperestàtica.Accedir a la informació tècnica

Imatges