Dins de la secció de Centres de Salut per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Tancaments

Els panells prefabricats de façana, per a centres de salut, són sistemes de tancament de formigó armat que poden fer una funció merament de revestiment, o bé poden considerar-se com estructurals en el càlcul de l'edifici.


Gràcies al sistema de fabricació altament industrialitzat, permet aconseguir uns acabats uniformes i de gran qualitat, aportant una major rapidesa en l'execució de l'obra, en comparació als tancaments tradicionals 'in situ'. Existeixen diferents tipus de terminació dels panells: formigó llis, àrid vist i formigó texturitzat.


Les grans possibilitats de combinació dels diferents tipus de panells ens permeten dissenyar qualsevol projecte, independentment de la seva complexitat, podent col·locar-se en disposició vertical i horitzontal, i permetent realitzar cavitats de diferents formes i dimensions, segons les necessitats pròpies de cada obra.


Els panells que disposem es fabriquen en motlle, sobre pista metàl·lica amb cantells bisellats en tots els seus extrems. Així mateix poden ser totalment massissos o bé, alleugerits amb poliestirè expandit.


 

ESPESSOR

AMPLADA

LONGITUD

Panell de Motlle

10 cm.

3.2 m.

Fins a 7 m.

12 cm.

3.2 m.

Fins a 8 m.

16 cm.

3.2 m.

Fins a 10 m.

20 cm.

3.2 m.

Fins a 12 m.

24 cm.

3.2 m.

Fins a 14 m.


Per a les terminacions de façanes en angles es fabriquen panells esviats i peces de rematada a 90 graus, cantoneres.Accedir a la informació tècnica

Imatges