Dins de la secció de Centres de Salut per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Plaques TT

La placa TT és un element per a forjats complementari a les plaques alveolars. Pot col·locar-se amb i sense capa de compressió. Respecte a la placa alveolar, necessita de més alçària de forjat, ja que tota la resistència de la peça es confereix a dos nervis. A favor, té un menor pes propi del forjat.


En obres que no és fonamental la reducció del cantell total, permet adoptar una solució estètica diferent als forjats plans, i que s'adapta perfectament en obres singulars com per exemple bodegues, gimnasos, teatres, locals públics, etc.


Fabriquem plaques TT amb cantells de 32, 52, 72 i 94 cms., amplades d'aproximadament 250 cms. i llums totals de fins 28 mts.


Recentment, hem afegit al nostre ampli ventall de productes, les plaques TT amb una resistència al foc de 120 minuts (RF120). Si desitjen més informació sobre aquestes preguem que es posin en contacte amb el nostre departament d'Oficina Tècnica.Accedir a la informació tècnica

Imatges