Dins de la secció de Centres de Salut per a edificació industrialitzada, el Grup Pujol disposa els seus productes agrupats en els següents grups:


En cadascun d'aquests trobareu una explicació de la seva funcionalitat així com alguna o algunes de les seves característiques més importants i representatives.


Per qualsevol dubte adicional que tingueu podeu contactar amb nosaltres en la secció de contacte d'aquesta web.


Si per una altra banda, el que desitgeu és informació tècnica sobre el grup i peces del mateix soliciteu-nos un nom d'usuari i una contrasenya per tal d'accedir a aquesta secció.


Complements

Proporcionem una gran varietat de complements per a la finalització i l'acoblament de l'obra. Entre aquests podem esmentar:

  • Suports zincats per a forjats alveolars.
  • Ferralla elaborada per a sabates i riostres de fonamentacions.
  • Ferralla específica per a l'encastament de pilars de tipus cargolat.
  • Ferralla a mesura i preformada per a reforços negatius.
  • Armadures de repartiment (mallazo)