Dimecres 09 de Maig de 2012
Prefabricats Pujol estarà present a Construmat 2013

Prefabricats Pujol estarà present al Saló Internacional de la Construcció, CONSTRUMAT 2013, que es celebrarà al recinte Gran Via de Barcelona els propers dies 21-24 de maig amb un horari de 9.30ha 19h de forma ininterrompuda.Divendres 13 d'Abril de 2012
Jornada Innovació i Patents (CEIM)

El passat 8 març 2012 va tenir lloc al Saló de Graus, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya (ESARQ-UIC), la jornada: "Innovació - Patents: Noves oportunitats en el sector de la construcció".Dilluns 02 d'Abril de 2012
El Gran llibre de les Cases Prefabricades

L'editorial Gustavo Gili ens presenta "El gran llibre de les Cases Prefabricades" una selecció d'exemples d'habitatges prefabricats al voltant del món en què s'incideix en diversos aspectes del disseny sostenible.Divendres 12 de Desembre de 2008

Premi Projecte KYOTO

La Casa Kyoto, basada en criteris d'edificació sostenible, ha estat desenvolupada per la promotora PMP, Promocions Monstse Pujol. L'edifici, dissenyat amb l'objectiu de tenir el menor impacte mediambiental, ha aconseguit el Premi Endesa a la Promoció Immobiliària Més Sostenible 2008.


El projecte "Casa Kyoto" s'ha fet amb el Premi Endesa a la Promoció Immobiliària Més Sostenible 2008. Montse Pujol Torrent, gerent de la constructora PMP; va rebre el guardó per la consecució d'un model constructiu "que uneix l'alta qualitat sostenible amb la utilització de sistemes prefabricats" i la seva campanya "Practico el Kyoto" per "el seu enfocament de comunicació clar i directe en temes de sostenibilitat".


Casa Kyoto és un prototip de casa bioclimática construïda amb productes prefabricats Pujol a partir del projecte de l'Equip d'Arquitectura Pich- Aguilera en col•laboració amb el president de l'Institut Tecnològic de Lleida (ITL).


El actual prototip de Casa Kyoto té 250 m2, distribuïts en tres plantes, amb un cost garantit des de la firma del projecte i un termini de lliurament determinat en un màxim de quatre mesos. La seva estructura versàtil permet possibles readaptacions, a diferència de la rigidesa d'altres projectes, admet una personalització en distribucions, materials i incorporació de sistemes més o menys sofisticats de producció i eficiència en el consum interior de la vivienda.


La solució constructiva modular industrialitzada permet la flexibilitat d'espais i evolució de l'habitatge a nous usos.


L’edifici ha estat dissenyat amb l'objectiu de tenir el mínim impacte ambiental. Les seves façanes (obertures i formes) i distribució interior han estat estudiades per aconseguir el màxim aprofitament de la calor i la llum natural.


Els components de formigó prefabricats de la Casa Kyoto (pilars, jàsseres, plafons de façana i plaques per a forjats) permeten el seu muntatge de forma segura i ràpida.


Els elements constructius de Casa Kyoto tenen un muntatge en sec i fan possible també la seva deconstrucción. Construir en una indústria elements d'edificació com a pilars, envans i altres, per a després acoblar-los a l'obra permet estalviar formigó, energia i aigua.


A més a més dels elements prefabricats per l'empresa Pujol, el projecte contempla una coberta ‘aljibe’ ajardinada, una coberta de plafons fotovoltaics de producció d'electricitat, unes pèrgoles solars de producció d'aigua calenta i dues parets tècniques en les quals s'ubiquen les instal·lacions d'aigua i electricitat i que, al seu torn, actuen a tall de xemeneia que succiona l'aire fresc del soterrani i els distribueix per tot l'habitatge.


Comportament bioclimàtic


Un dels comportaments bioclimàtics de la Casa Kyoto es deu al seu sistema de ventilació creuada. L'aire fresc que entra als soterranis de la casa es canalitza a través de les parets, tècniques ja citades i esmentades, cap a la part superior de l'edifici, provocant un corrent d'aire que permet la climatització natural. Amb aquest sistema s'aconsegueix una baixada de temperatura dins de la casa de 5 a 10 graus respecte al exterior.


Per la seva part, les parets de formigó de les façanes de la Casa Kyoto mantenen la inèrcia de calor o fred cap a l'interior de l'habitatge. Un comportament molt semblant a què tenen les antigues masies catalanes.


El projecte contempla també la construcció d'un pati interior ventilat, un espai en el qual es cregui un microclima específic que actua de regulador entre l'interior i l'exterior de l'habitatge.


Energies renovables


En la coberta de la Casa Kyoto, el disseny de l'equip Pich Aguilera, contempla la instal·lació de 24 plaques solars fotovoltaiques per a la producció d'energia elèctrica que es vendrà a la xarxa, que, al seu torn, tornarà l'energia necessària per a l'habitatge.


Dos plafons tèrmics, formats per tubs capaços de captar l'energia solar, cobreixen el pati interior de la casa i forma també un voladís en una de les façanes. Aquests plafons, que operen com a para-sols, són capaços de captar energia solar per a l'escalfament de l'aigua i com a suport de la calefacció.


Una terrassa ‘aljibe’ ajardinada recull les aigües de pluja i les de la coberta, emmagatzemant-les per a la seva utilització en el reg. Les plantes plantades en aquesta terrassa ‘aljibe’ són les primeres beneficiades per aquesta aigua acumulada que opera, a més, com una capa aïllant de l'edifici.


El projecte contempla també la reutilització de les aigües grises (dutxes, lavabos i rentadores) per a, una vegada tractades, puguin ser utilitzades a les cisternes del váter i el reg.    Categoria/es: Casa KYOTO,Grup Pujol,P.M.P.,Premis,Vivenda.


Tornar