La Direcció de Pujol, des de sempre, ha tingut una especial cura en aspectes relacionats amb el benestar dels seus treballadors.

Per a canalitzar millor les ajudes que s'oferien als mateixos, es va decidir crear una Fundació que ve operant des de l'any 2003.Finalitats i àmbits d'actuació

En el moment que es va decidir crear una Fundació, es va pensar que el seu objectiu prioritari d'actuació, anés al col·lectiu de treballadors de les empreses del Grup Pujol, els seus jubilats i familiars, fent extensiu que es poguessin realitzar actuacions, dirigides cap a altres persones alienes al Grup i també a entitats i O N G que fomentessin l'ajuda humanitària, sanitària i educacional.


D'aquesta manera en els Estatuts de la 'Fundació Privada Pujol i Gorné', en el seu capítol II, FINALITATS I ÀMBITS D'ACTUACIÓ i en el seu article 3, vam trobar entre uns altres, els següents paràgrafs.


La Fundació té com finalitats, prestar ajuda o suport humanitari, a l'efecte de poder millorar de forma substancial, les condicions de benestar de les persones en general i molt especialment dels treballadors, familiars i jubilats del Grup Pujol, així, com possibilitar un millor marc de convivència, comunicació i relació d'aquestes persones en el seu àmbit comunitari, afavorint alhora una millor comprensió, coneixement i respecte per les diferents cultures que s'incorporen a la nostra societat, facilitant la integració social de les mateixes amb una millor i ràpida adaptació a la realitat social, cultural i lingüística del nostre País.


Igualment té com finalitat, col·laborar amb entitats com organitzacions no governamentals nacionals i/o internacionals que fomentin, bàsicament l'ajuda humanitària sanitària i educacional.


Per tot així, la Fundació fixa com àmbits principals d'actuació els següents:

Tornar