Les empreses del Grup Pujol es dediquen bàsicament al prefabricat de formigó, en els següents apartats:


a més d'abarcar altres camps amb empreses de serveis no relacionades amb la construcció i amb una història que es remunta a principis de l'any 1942.


Distribució

La distribució dels productes fabricats, a través d’Empreses del Grup és una pràctica cada vegada més utilitzada per donar servei directe als clients, sobretot a aquells més locals, que tenen més proximitat a l’Empresa i gaudeixen d’un millor servei.Distribució AGUILÓ PUJOL S.A.
COMERCIAL BRUGENT S.A.
VIGUETAS DELTA S.L.
FETRA S.A.
EEPSA